Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette

Planlagte aktiviteter 2014

Medlemsmøter

07. Januar
11. Februar
11. Mars
08. April
06. Mai

(Obs! Ingen i juni)
(Obs! Ingen i juli)

12. August
09. September
07. Oktober
11. November
09. Desember